Култиватори на HE-VA

Запитване за повече информация онлайн

Повече информация

Модел                                                          ED 500-53   ED 600-65   ED 600-65   ED 700-79   ED 800-91

M                 M                    H                 H                    H

Работна широчина m       5     6       6       7      8
Трансп. широчина m    2,99   2,99     2,99     2,99    2,99
 Хидр. сгъване       х       х      х
 Разст. м/у раб.органи cm       9     9       9       9      9
 Spring board       х     х       х       х      х
 Тегло kg    2 000   2 200    2 250    2 400    2 600

Брошура

Проектиране и изпълнение от MarketingVibes EOOD